آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


خبر

چهاردهمین خبرنامه آزمون استخدام بخش خصوصی منتشر شد

چهاردهمین خبرنامه آزمون استخدام بخش خصوصی منتشر شدآنچه در خبرنامه چهاردهم می‌خوانید:


  • فرصت عضویت شرکت‌کنندگان پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی در شبکه فناوری و نوآوری ایران (TINet)
  • میزان رضایت داوطلبان از پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی
  • مصاحبه مدیر کارخانه ال سی من
  • سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره اهمیت حضور زنان کارگر در محیط‌های کاری
  • اعلام میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان در امسال
  • سهم بانوان از بازار کار ایران
  • بهترین مهارت‌هایی که زنان در محیط کاری به آن‌ها نیاز دارند
  • آزمون علاقه‌مندی شغلی (MNM)

این مقاله از سری مقاله‌های خبرنامه آزمون استخدام بخش خصوصی در مورد مجموعه آزمون‌های شخصیت‌شناسی در پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی است و به افراد شرکت‌کننده در این آزمون کمک می‌کند تا شخصیت خود را بهتر درک کنند و در مصاحبه شغلی و دیگر مراحل روند جستجوی کار بهتر عمل نمایند. در این مقاله آزمون شخصیت‌شناسی MNM معرفی شده ‌است.

 

برای آشنایی با دیگر تست‌های شخصیت‌شناسی به شماره‌های پیشین خبرنامه آزمون استخدام بخش خصوصی مراجعه کنید.

جهت دانلود خبرنامه روی عکس کلیک کنید

تاریخ انتشار :1401/3/4 - 16:42لینک