آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


نماینده شرکت متقاضی نیرو: "آزمون فرهنگ‌سازی می‌کند"
1398/7/17 - 12:02مهدی جهرمی نماینده آژانس هواپیمایی جنوب شرق ضمن تمجید از ساماندهی خوب و پیگیری مناسب آزمون استخدام بخش خصوصی، این آزمون را نقشه راه مناسبی برای کسانی که نمی‌دانند انتخاب رشته تحصیلی چقدر ممکن است در شغل آینده‌شان تاثیرگذار و مهم باشد.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها