آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


فرصتی عالی برای شناسایی متخصصان جویای کار مشهد
1398/6/26 - 18:00آقای محمدزاده رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان "منشور فناوری فردا" از دغدغه‌های شناسایی و جذب نیروهای متخصص در مشهد برای ما گفته است. به گفته او آزمون استخدام بخش خصوصی این فرصت را برای شرکت‌ها فراهم کرده تا به تعداد زیادی از نیروهای متخصص دسترسی داشته باشند و در فضایی مناسب با آن‌ها آشنا شوند.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها