آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


امکان گذراندن خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان وجود دارد
1400/5/6 - 14:55"من از طریق آزمون استخدام بخش خصوصی، به عنوان نخبه فناور معرفی شدم و در حال گذراندن خدمت سربازی متناسب با رشته خود در این شرکت دانش‌بنیان هستم."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها