آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


آزمون استخدام بخش خصوصی راهنمایی برای انتخاب مسیر شغلی و سنجش توانایی فرد است
1400/5/3 - 16:26"سوالات آزمون خیلی استاندارد بود و نحوه انجام آزمون آنلاین نظیر پاسخنامه، شمارنده زمان و ... بسیار استاندارد بود و پاسخ آزمون‌های شخصیت‌شناسی دید بسیار خوبی از خودم نسبت به توانایی های من داد."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها