آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


امکان یافتن شغل پاره‌وقت برای داوطلبان آزمون استخدام بخش خصوصی فراهم شده است
1400/4/31 - 13:10«یک هفته بعد از اعلام نتایج آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت من را به مصاحبه دعوت کرد. این شرکت به من فرصت کار پاره‌وقت در کنار ادامه تحصیل را داد تا بتوانم علاوه بر این‌که با فضای کار آشنا می‌شوم تجربه و سابقه کار هم پیدا کنم.»

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها