آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


آزمون استخدام بخش خصوصی فرصت همکاری با شرکت های بزرگ را به داوطلبان می دهد
1400/4/29 - 16:38"مدتی بود که از کار در شرکت‌های کوچک خسته شده‌ بودم و به دنبال کار در یک شرکت بزرگ بودم، در دفترچه آزمون لیست شرکت‌های بزرگ متقاضی جذب را دیدم و با شرکت در آزمون توانستم در یکی از این شرکت‌ها مشغول به کار شوم."

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها