آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


حتی بدون سابقه کار و با استفاده از مهارت شغلی می‌توان کار مناسب خود را پیدا کرد
1400/4/26 - 16:45با توجه به‌ این‌که سابقه شغلی نداشتم، دوست داشتم به عنوان برنامه‌نویس در یک شرکت معتبر استخدام شوم، پارسال در آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت کردم. با توجه به این‌که نمرات خوبی کسب کردم، این شرکت نداشتن سابقه شغلی را در نظر نگرفت و به واسطه مهارت‌هایم استخدامم کرد.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها