آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌های صنعتی، تجاری و فناور


توجه به مهارت و شخصیت‌ در آزمون استخدام بخش خصوصی منجر به استخدام من در این شرکت شد، در حالی که هیچ معرف و آشنایی نداشتم
1400/4/21 - 18:26سید هادی هورانی، داوطلبی که با شرکت در آزمون استخدام بخش خصوصی در سال 1399 موفق به استخدام در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان شده است، مهارت محوری و تست‌های شخصیت شناسی را یکی از نقاط قوت اصلی آزمون دانست. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون استخدام بخش خصوصی به سایت inre.ir مراجعه کنید.

نظرات شرکت‌ها
نظرات شرکت‌ها